Оцінювання знань


 Однією з форм оцінювання знань - є тестування.


 Тестові завдання для перевірки теоретичних знань з математики 5 кл. по темах: 
 Натуральні числа
Додавання і віднімання натуральних чисел
Десяткові дроби
Звичайні дроби
Множення і ділення десяткових дробів
Множення і ділення натуральних чисел
Рівняння, кут, многокутник
Середнє арифметичне. Відсоток.

Математика 6 кл. 
Подільність натуральних чисел 

Алгебра 7 клас
Степінь числа. Усно. Презентація

Геометрія 7 клас
Паралельні і перпендикулярні прямі, кути...


Геометрія 8 кл. 
Чотирикутники 
Подібність трикутників 

Геометрія 10 кл. 
Відстані і кути в просторі 
Перпендикулярність в просторі 
Взаємне розміщення прямих у просторі 


Немає коментарів:

Дописати коментар