Інтерактивні вправи


 Математика 5 клас 
Порівняй дріб із одиницею -математика 5 

 1.  Порівняння дробів із однаковими чисельниками - математика 5
 2. Яка частина зафарбована - математика 5
 3. Ділення десяткових дробів на розрядну одиницю  математика 5 
 4. Відсотки, десяткові дроби, звичайні дроби - математика 5 
 5. Відсотки та десяткові дроби 
 6. Порівняти значення виразів
 7. Розмістити в порядку зростання
 8. Усний рахунок (ділити чи множити?)
 9. Запис натуральних чисел
 10. Прямокутник. Квадрат Перший млн
 11. Прямокутник. Квадрат (усно)


 Математика 6 клас

Координатна площина. Теорія
Координатні чверті
Координати точки на площині
Прості і складені числа 
Усний рахунок "Ланцюжок"
Додатні і від!ємні числа
Порівняння раціональних чисел
Дії з додатними і від'ємними числами
Математичний кросворд
Кросворд "Найрозумніший"
Рівняння. Перенесення доданків.
Усно Рзв'яжи рівняння.
Задачі за допомогою рівнянь.
Скорочення дробів
Скорочуваний чи нескорочуваний дріб
Колекція вправ
Значення відношень
Кросворд. Пропорція
Знайти невідомий член пропорції
Прорція. Тести
Відстані між точками
Додавання раціональних чисел
Додавання  раціональних чисел
схема розв рівнянь
Різниця квадратів двох виразів
Формули скороченого множення
Геометрія 7 клас
ІІ і перпенд. прямі, кути при перетині
Теорія математичні терміни
Геометричний кросворд
Коло ікруг
Вертикальні і суміжні кути
Геометрія 8 клас
Чотирикутники
Класифікація чотирикутників
Подібність трикутників
гра "Чотирикутники"
Всі чотирикутники
Впис. і опис. чотирикутники. Теорія
Теорема Піфагора
Теорема Піфагора (правда чи ні)
Площі фігур
Тригонометричні функції гострого кута
Кросворд Прямок. трикутник
Геометрія в термінах
Не вказано назву (прям трик)
Класифікація трикутників
Ребуси
Площі фігур 8

Алгебра 8 клас
степінь
Властивості степеня
Мат. диктант. Раціональні рівняння
Степінь. Приклади
Арифм. квадратний корінь
Влістивості квадратного кореня

Алгебра 9 клас
Лінійні рівняння і системи
Пазли "Нерівності"
РОзв"язати нерівність і знайти пару
Алгоритм побудови графіка квадратичної функції
Теорія "Квадратична функція"
Знайди пару (квадратична функція)
Знайди пару (різні функції)
Нулі квадратичної функції
Перетворення графіків
Знаки коеф. квадрат. функції за графіком


Геометрія 11 клас

Прямокутний паралелепіпед

Елементи трикутної піраміди - геометрія  

Кросворд "Рідна ненька Україна" 5 кл.

Немає коментарів:

Дописати коментар